ja_mageia

 

 

SObíci

Vedoucí soutěže:
Ria
Home Aktuality Ženy Přípravný víkend na severu
Ženy
Přípravný víkend na severu PDF Tisk Email
Aktuality - Ženy
Napsal uživatel Pavla   
Středa, 25 Duben 2018 04:16

V sobotu před obědem vyrážíme směr Jablonec nad Nisou na přípravné dvojutkání s místním týmem Blesk Jablonec. Zastávka v mekáči na dálnici je nezbytná, a tak kvalitně občerstveny dorážíme na sraz na hřišti jen tak tak. Sever nás vítá letním počasím - 30 stupňů ve stínu, na hřišti to ještě jde, ale v dagoutu je nedýchatelno.

Po krátké a intenzivní rozcvičce nastupujeme do zápasu. Hned od začátku se opíráme na pálce do balónu a jdeme do vedení. Soupeřky se na nás moc nechytají, a tak většina autů končí Káče v rukavici, občas něco půjčí Báří holkám do pole. Naopak nám se na pálce daří a přidáváme body v každé směně, zaslouženě tak první zápas vyhráváme. 

Druhý zápas rozjíždí na nadhozu Luciša, pole dělá několik chybiček a soupeř jde do vedení, avšak hned na pálce útočíme na plno, srovnáváme a v dalších směnách jdeme do vedení my. Na prkno se v druhé půlce staví Lucka a předvádí moc pěkný výkon, soupeřky sice ještě přidají dva body, avšak to nic nemění na tom, že i druhý zápas celkem jasně vyhráváme.

Po zápase si objednáváme pizzu a přesouváme se k Báří, která nám poskytla azyl. Večer probíhá poklidně, popíjíme aperol a řešíme holčičí věci. Pizza nás evidentně všechny zmohla a postupně odpadáme.

Ráno na nás čeká královská snídaně včetně vajíček i kávičky a dezertu. Část týmu se loučí a spěchá do Prahy. Zbytek se přesouvá na Královku, kde společně podnikáme krátký výlet do okolí, který zakončujeme výborným obědem na již zmiňované Královce. Víkend jsme si užili a naladili se na herní notu. Příští týden už liga vypukne naostro. Opět se vypravíme na sever na zápasy proti Blesk Jablonec, tak snad se nám povedou, stejně dobře.

Komentářů
Přidat Nový Hledat
emp3z  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-04-29 22:15:47
www.emp3z.co.uk
emp3z  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-04-30 03:30:06
www.emp3z.co.uk
emp3z  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-04-30 08:26:36
www.emp3z.co.uk
cardboard games  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-04-30 21:12:11
http://www.strategyboardgames.co.uk/play-sagrada-v ideo-guide/
board games for two people  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-05-01 02:49:57
I've been absent for some time, but now I remember why I used to love this blog.
Thanks, I'll try and check back more frequently. How frequently you update your
website?

http://www.strategyboardgames.co.uk/we
lcome-to-flatsome-an-amazing-responsive-and-retina -ready-theme/
top board games for adults  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-05-01 06:30:40
I am glad to be one of many visitants on this great internet site (:, regards
for putting up.

http://www.strategyboardgames.co.uk/play-tu
scany-essential-video-guide/
where is ed sheeran from  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-05-01 21:36:29
I'd incessantly want to be update on new articles on this internet site, saved
to bookmarks!

http://www.edsheeran.co.uk
ed sheeran 2017  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-05-02 08:17:03
http://www.edsheeran.co.uk
Micah Ramcharran  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-05-07 11:16:44
My mom said they really like your websites post. Be cool if you lived closer to
me so we could hang. I got to book mark this
blog.

http://raymondjdvne.onesmablog.com
Iomoio  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-05-09 23:03:54
http://www.iomoio.net
Cecila Reisner  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-05-10 11:02:35
Really well written article! I am really beyond blown away, I got to tell you.
Your page is really useful. I just shared thisblog on my
Reddit.

http://aerobic-clothes77643.bloginwi.co m
Lavonna Sansoucy  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-05-12 04:58:44
Any new info on this? You has interesting and great content. I used to be really
into this topic in school. Aw, I miss South Carolina. Great insights and very
simple to comprehend. I am going to recommend this blog to
everyone.

http://join-a-gym51738.ampblogs.com
Venus Muthart  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-05-13 13:33:48
You seem to really understand who you really are deep down. I found your posts
via Blog while searching for a related topic, your article came up and I am so
glad it did You should write a lot more thank this, that is all I have to
say.

http://gym-sportswear02457.ampblogs.com
jess grillo  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-05-16 17:20:41
{You always seem to know just what to write.|Reading this made me spit up coffee
on my laptop.|I know top Blog experts would agree.|I guess the short answer is,
I don't know very much about the subject and the longer answer might be I am
going to discover anything I can on the subject. Try to make the guest post as
magnificent as possible by promoting and dropping links. I'm sure this write up
will help all who discover it. I'mofficially impressed, I have to say. My
pleasure to being here on your blog.

http://jessgrillo58014.soup.io
Jesse Grillo  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-05-17 02:24:59
It is wild how much the world is changing everyday but I like how much this
site always is up to date with the latest news and information. Keep up the
amazing quality writing, it is rare to see a nice blog like this one these days.
I have added your blog to my Googlebook marks. Babies and small cute animals
probably love you.

http://jessegrillo93604.onesmablog.com
Sports Bar  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-05-18 00:03:11
I have read some great things here. I seriously love your writing a bunch! There
are certainly a lot of things to take into
consideration.

http://bevrageapp59269.onesmablo g.com
print rx card  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-05-22 10:27:39
Amazing arguments. I was reading your post and my dumb puppy threw a mug all
over my lap top! I am just awestruck as a result of your great content on your
website. Thanks for sharing this interesting page with us. You are totally a
professional.

http://best-medical-discount-car4 7923.thezenweb.com
Timothy Viers  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-05-29 07:52:03
Paid Surveys Paypal! Learn How To Get Paid For Your Surveys
http://bit.ly/EarnPaypalRewards1

http://bit.ly/ EarnPaypalRewards1
rx discounts  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-06-21 13:12:21
Thanks for this post, I found it to be very encouraging. Thanks for writing this
awesome article. I have always been fascinated about this topic, I plan to do
more investigating on the subject some day
soon.

http://grillo-jesse53074.ezblogz.com/6364
844/cbd-oil-near-me-for-dummies
CBD for stress  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-06-23 09:16:44
Discovered this while on Tumblr and I am glad we connected. I used to read about
this topic when I was in college. This is an excellent, an eye-opener for
sure!

http://rylanrniez.blogocial.com
weight loss  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-07-01 08:52:30
{Where did you learn so much about this stuff?|I first saw this site about a
year ago and it is really great to see Neat write up. You're so beyond awesome.
I know old school Wordpress experts would love this. You really need to keep it
up great stuff like this one. {Discovered this while on Google and I'm so happy
I did.|I got to bookmark this website.|Really looking forward to seeing moreI
really want you to be my best friend.

http://fitnessshorts03704.onesmablog.co
m
gym membership  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-07-01 16:59:14
Thanks for the epic article. I simply must tell you that your write ups are
really great. You've really changed my way of thinking on more than a few topics
that I have taken for granted for all my adult life. I could not stop myself
from responding. I definitely appreciate
this!

http://grillo-jesse18416.bloguetechno.com
Cannabis  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-07-04 01:21:35
As I apply more and more of these insights, I understand how your training has
turned you into a top expert in your industry. Exceptionally well written
article. I have been surfing online for more than 6 hours
today.

http://cannabis10742.pages10.com
Santa Teresa yoga  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-07-14 13:52:06
I will just say, awesome! I've read a few good things here. I truly appreciate
your efforts and I'm waiting for the next article. I'm really impressed with
your writing talents.

https://bit.ly/2JlOQjE
cbd oil  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-07-15 11:03:07
You might have just saved me a lot of work just now. I guess I really got sucked
into this website because when I saw the clock I was surprise to see that I've
spent the last 3 or so hours on your blog. If you can, send me an email and we
will discuss because I have an idea you will like. Thanks for sharing your
information with the world. After seeing your work I know I might not be the
same person.

https://bit.ly/2JlDBbd
gym membership  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-07-23 21:02:47
My mind is just blown away by the smart points on this website. Cool write up,
super useful. I'm really on the same side as you. Very helpful information
particularly the last part. I've been using a t shirt for some time now and I
got to tell you that I am a big fan.

http://healthgym62849.soup.io
los angeles seo  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-07-24 22:08:42
This is a highly descriptive and well written article. I am sure your website
will help all who see it. This website definitely has all of the information and
facts anyone could want. And to think, I was really confused a minute
ago.

http://los-angeles-seo64208.bloguetechno.c om
gym membership  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-07-31 17:20:57
Your website is super useful to me. I've really been looking at a few t shirt
blogs and I'm figuring out what one I should get. Your article has left me with
a desire to discover even more on the topic. I am reading your blog while
hiking. Funny thing I thought I was a pro before reading your site but it turns
out I am a novis.

http://barfinder60370.tinyblogging.com
Santa Monica SEO  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-08-01 01:20:59
Right now you are seriously blowing my reality. I am being serious! My mind is
blown! What a highly descriptive and well written post. I have read some good
things here. This really is a brilliant way of thinking about it. I have
recently been thinking about buying a press release but I really have no clue
which one to purchase.

http://santamonicaseo24443.blogocial. com
ios app  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-08-02 10:59:32
Helpful blog, exactly what I needed. I would like to say amazing blog! Thanks a
lot for sharing your thoughts. I'll be signing up to your feed for
sure.

http://www.1omarion.com/forum/be-knowledg
eable-using-these-tips-about-puppy-training-453016
catholic prayers  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-08-04 01:27:16
Super helpful information particularly the last part. I have been using a etsy
jewelry for some time now and I got to tell you that I am a huge fan. I really
didn't even know this was even a possibility. I could have sworn I've been to
this site before.

http://mylesngypg.bloguetechno.com
pill cards  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-08-06 16:30:30
I bet you would love North Carolina. Your blogs really make me to think more
about the world. This seems to go against what I have read, I am going to go
ahead and try it out then I I'll share what happened. There simply must be
another option then the choices you've presented here. Extremely cool short
blog. I just had no idea that this was happening before coming to this
blog.

https://bit.ly/2uiMfT7
ios app  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-08-20 00:11:05
There are certainly a lot of things to take into consideration. You are
absolutely a professional. I'm really intrigued about how this might affect
things in the long term, it's probably hard to see them with all the current
changes we see happening. I bet this is probably a simple thing for most people.
{I must say, I really love what you have done to your website.|I kind of
disagree with the second Do you really think this new trend will keep going into
the next few months?

http://jessiegrillo75185.free-blogz.com
/3490568/detailed-notes-on-jesse-grillo
white wine  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-11-12 00:21:05
I'm going to name my son after you. About how many articles do you usually
produce in any given month? Really well written article! I could have sworn I've
been to this site before. There simply has to be a better resolution then the
ones you've laid out here. The 2 most important moments of my life so far were
being born and the second is finding your
writings.

https://kliknabawi.com/author/donnash op22/
wine club  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-11-25 18:46:51
I definitely enjoy your work! I bookmarked this to my book mark web site list
and will be checking back soon. Might you someday tell me more about thistopic?
I am really intrigued about how this might affect industry standards in the long
term, it's probably hard to see them with all the current changes we see
happening. I really like this style of writing and how well these ideas are
communicated.

http://www.mixetterempizzeria.hu/
index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id =193566
wine wholesale  - Přípravný víkend na severu-PV Praha   |2018-11-30 06:46:13
Thank you for posting these magnificent post. A close buddy of mine recently
shared with me your website and I find it to be a great resource for my school.
I just do not have any idea where to go from here. I really did not even know
that was even a possibility. I really do like these insights you've made here
however I really doubt any can be used in the real
world.

https://bridgeorder80.planeteblog.net/20
18/11/15/red-wine-fundamentals-explained/
eebest8 back  - PЕ™Г­pravnГЅ vГ­kend na severu-PV Praha   |2018-12-06 17:11:55
"Thank you ever so for you article.Really thank you!
Fantastic."

http://fiverr.com/eebest8
Přidat komentář
Jméno:
Email:
 
Název:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Sponzoři

Program mládeže podpořilo