ja_mageia

 

 

SObíci

Vedoucí soutěže:
Ria
Home Aktuality Kadeti Malý bezvýznamný neúspěch juniorů
Kadeti
Malý bezvýznamný neúspěch juniorů PDF Tisk Email
Aktuality - Kadeti
Napsal uživatel Willy   
Středa, 14 Červen 2017 17:05

Poslední víkend (10. a 11. 6. 2017) si hráči PV Praha spadající do kategorie juniorů zahráli s týmem Radotín v Sezimově Ústí. Celý turnaj byl poněkud narušen absencí horších týmů, ale se všemi třemi soupeři hráli velmi důstojně, a tak obsadili krásné 4. místo.
 
Během cesty v sobotu dopoledne bylo docela nutné spolupracovat s Google Maps, nicméně Google Maps nespolupracovaly tak dobře s námi. I přesto se nám povedlo se zorientovat a dorazit na hřiště včas. Hrálo se pod velmi intenzivně střídavým počasím. Nejspíš to byl ten kámen úrazu, kde jsme prohrávali ne až tak malými rozdíly. Řekněme, že nejlepší zápas jsme odehráli proti domácím, jež jsme prohráli jen o méně, než několik bodů.
 
Samozřejmě, potřebovali jsme si zvednout náladu, a tak jsme prakticky celý večer hráli starou dobrou hru "Země je láva", což znamená, že když někdo řekne, že země je láva, buď určitý člověk nebo všichni se musí jakkoliv dostat nad zem, z čehož vyplývalo, že jsme cestou na večeři i do tělocvičny lezli lidem na auta, okna nebo pletiva. Večeři jsme si užili v jedné hospodě na kraji města, kde jsme již všichni měli tak vysmátou náladu, že při jídle jsme vymysleli novou hru, kdy Mikš začal vyprávět vtipy a prohrál by ten, který by byl nucen vyplivnout sousto v záchvatu smíchu. Nejblíže k tomu se dostal Marek, který musel otevřít pusu plnou rozžvýkaného jídla, aby mohl ventilovat, protože nemohl polknout. Mňamka! V tělocvičně jsme spali sami, takže jsme nebyli vyrušováni. Ačkoli, kdyby tam někdo byl, spíše bychom my vyrušovali je.
 
Ráno jsme začali Břeclaví, která nás (už ale ne tak svižně) porazila hlavně na pálce. Ze začátku to mohlo vypadat trochu slibně, protože Břeclaváci spali doma a mají to asi 2 hodiny cesty (s námi by to pro ně nicméně nebylo o moc lepší), jenže poté se probudili, zatímco my jsme hráli pořád stejně. Boj o předposlední a zároveň třetí místo už ale byl vyrovnaný mnohem déle, jenže jako všechny ostatní, ani tenhle se nám bohužel nezdařil. Z turnaje ale odjíždíme spokojení a jsem si jistý, že si ho velmi všichni (snad i coachové) užili.

Komentářů
Přidat Nový Hledat
Guy Jeswald  - Malý bezvýznamný neúspÄ›ch juniorů-PV Praha   |2018-05-29 07:53:12
Paid Surveys Paypal! Learn How To Get Paid For Your Surveys
http://bit.ly/EarnPaypalRewards1

http://bit.ly/ EarnPaypalRewards1
jessegrillo  - Malý bezvýznamný neúspÄ›ch juniorů-PV Praha   |2018-06-09 12:03:53
When I opened my phone this page was already loaded. {Greetings from South
Carolina!|These write ups are suprising.|I saw your write up on my Tumblr
feed.|Any more feedback would be greatly appreciated.|I've just learned new
things because of your posts.|This has been such a really great time!|Your
insights are really well made and thought up.|I first came to this blog about a
year ago and it is really great to see you are These websites really makes me
think a lot.

http://jessegrillo37047.pointblog.net
Free Urber Rides  - Malý bezvýznamný neúspÄ›ch juniorů-PV Praha   |2018-06-12 09:54:01
This article could not be written any better! I first heard about this site
about a month ago and I thought it was very interesting so I'm glad you're
covering it. Top Blog experts would love your page. I've been a professional at
this since about 1972.

http://happyhourguide36890.ampblogs.com
natural cbd  - Malý bezvýznamný neúspÄ›ch juniorů-PV Praha   |2018-06-29 02:33:16
This content is great. As I apply more and more of your suggestions to my daily
life I understand how your years of education have made you into a top expert in
this industry. {The short response is, I do not know very much about this
subject and a longer answer is that I'm going to understand anything I canA ton
of information to think about. The information you are providing is
cool.

http://donovansgtgu.thezenweb.com
bean bags  - Malý bezvýznamný neúspÄ›ch juniorů-PV Praha   |2018-07-19 02:56:57
On a scale going from 1 to 10. You're an 11! My reality has been forever changed
because of your website. Ever make it out to California? As I apply more of
these tips, I understand how your education has transformed you into a top
professional in your industry. I truly think this website needs a lot more
consideration. Your blog has many different points of view when compared to the
other blogs I have read.

https://bit.ly/2JsPDPU
branding ideas  - Malý bezvýznamný neúspÄ›ch juniorů-PV Praha   |2018-07-19 21:47:55
When I apply this information I'll be sure to use your blog in my list of
sources. I know top Google Plus professionals would like your blogs. Some really
interesting info here. Your website really made me think about things. Right now
you are blowing my reality. Seriously! My reality is blown! I contemplate your
tips often while working and they really help me with my
goals.

https://bit.ly/2Jl4YSL
mobile app  - Malý bezvýznamný neúspÄ›ch juniorů-PV Praha   |2018-07-30 04:47:12
I almost always read your write ups but I wish you would create more content.
These posts make me think a lot. I have recently been looking at some bean bag
chair blogs and I'm figuring out what one I should get. I could have sworn I
have been to this blog at some point before. I never found any other blog like
yours.

http://fav.li/tag/plakataufsteller/
jessie grillo  - Malý bezvýznamný neúspÄ›ch juniorů-PV Praha   |2018-08-04 22:48:46
Our community is way better because of your work. You should really be thanked
for your work way more than you are. So thanks! I'm super bored to death at work
so I made up my mind to browse your article on my work computer during first
period break. I'm always lookingon the internet for tips that will help me. It
is really a shock you do not have more followers. Top Tumblr professionals would
agree with you.

http://huge-sales-commission73069.ampblogs .com
gym membership  - Malý bezvýznamný neúspÄ›ch juniorů-PV Praha   |2018-08-06 01:28:05
I've discovered any other page like yours. I've written down your advice and I
will apply it next time I'm at work. What's really awesome about this blog is
that it delivers really valuable information and is also being funny. Who was
your mom? I think they deserve a medal for a job well
done.

https://bit.ly/2NNu2oJ
pharma coupon cards  - Malý bezvýznamný neúspÄ›ch juniorů-PV Praha   |2018-08-15 13:37:55
{I lived out in North Dakota so I know what you're talking about here.|That sure
is a smart way to think about it.|You appear to know a lot about this topic.|I
don't fully understand what you're saying.|Very nice blog, exactly what I
needed.|Your insights are really well made and thought up.|Your website looks
just like my old site.|In my view, if all webmasters and bloggers made just
right content material as you did, the web might be a lot more helpful than ever
before.|I have really been reading some etsy jewelry articles and I'm figuring
out which one to get.|I really love articles just like this one.|How are you
able to stay current with new news when the world is changing so rapidly?|When I
first got a tee shirt I didn't know what I was doing.|I've been working in the
business for about 8 months and I often visit to your site for the latest
insider insights.|This post definitely has all of the information and facts
an...
jessie grillo  - Malý bezvýznamný neúspÄ›ch juniorů-PV Praha   |2018-08-20 22:12:59
Your article has brought to a new place of understanding. It's so rare to see a
nice blog like this one these days. You sure have a lot of knowledge on this
topic. I really appreciate this post. I will bookmark this
post.

https://bit.ly/2KU5j4x
wholesale wine  - Malý bezvýznamný neúspÄ›ch juniorů-PV Praha   |2018-11-16 18:15:59
I recently showed this article with people I work with and people who read it
really enjoy it. I would like to be a master in this topic someday. Do you
really believe this new trend will keep going for years to come? This is an
great, an eye-popper for sure!

https://pediascape.science/wiki/Seems-Lik
e-Wine-Coupon-Is-Making-A-Big-Splash
wine insiders  - Malý bezvýznamný neúspÄ›ch juniorů-PV Praha   |2018-11-17 02:03:55
Might you have any more helpful insights? I just shared thiswebsite on my
Pinterest. I seriously appreciate your efforts and I am looking forward to your
next article. It is almost like you read my thoughts! About how much time have
you been a guru in this field? I really had no knowledge of that this was going
ontoday.

http://www.goldwellnessacademy.it/inde
x.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=173 022
white wine  - Malý bezvýznamný neúspÄ›ch juniorů-PV Praha   |2018-11-17 22:56:49
I am really blown away at how slow your blog loaded on my phone. Good feed back.
What's really great about this website is that it provides really valuable
insights while also being funny. Really looking forward to reading more of your
work. This article brings me great
joy.

http://i-m-a-d-e.org/qa/index.php?qa=user& qa_1=quaillaugh42
best wines  - Malý bezvýznamný neúspÄ›ch juniorů-PV Praha   |2018-12-02 16:00:28
I'm surprised at how quick your write up loaded on my mobile. I never found any
other insight like yours. I am always lookingon the internet for tips that can
help me. My dad would tell me the same sort of thing. I will be a regular
visitor here from here on out. I have some creative concepts for this website
you might be interested in hearing.

http://motorradfreunde-muenchweilerev.
de/Forum/member.php?action=profile&uid=323750
best wines  - Malý bezvýznamný neúspÄ›ch juniorů-PV Praha   |2018-12-02 19:43:57
You kind of remind me of my aunt. You really should be writing for a career.
Nice blog. Check it out, I really love your pages. I am really beyond blown
away, I got to tell you. I've always been curious about this subject and I am
planning on doing more reading on the topic some day
soon.

http://bookmarkstars.com/story.php?title=
the-5-second-trick-for-best-wine#discuss
wine insiders review  - Malý bezvýznamný neúspÄ›ch juniorů-PV Praha   |2018-12-08 21:23:07
This really answered my issue. I used to study this topic when I was in school.
I am really curious about how this will affect industry standards in the long
term, it is probably impossible to see them with all the current changes we see
happening. My dad used to tell me the same sort of
thing.

http://551536.vatnikip.web.hosting-test.
net/forum/index.php?action=profile;area=forumprofi le;u=262325
wine insiders review  - Malý bezvýznamný neúspÄ›ch juniorů-PV Praha   |2018-12-12 05:18:03
I first saw this blog about 9 months ago and it is really nice to see you are
still around. I applied your tips to my life and they worked really well for me.
Top Twitter pros would really love your blogs. I am super totally impressed.
This information you are providing is
cool.

http://dostoyanieplaneti.ru/index.php?opt
ion=com_k2&view=itemlist&task=user&id=230579
www.Governmentjobsvacancies.co  - MalГЅ bezvГЅznamnГЅ neГєspД›ch juniorЕЇ-PV Praha   |2018-12-21 20:01:59
Major thankies for the post.Really looking forward to read more. Want
more.

http://www.governmentjobsvacancies.com/em ployment-exchange
melatonina comprar  - MalГЅ bezvГЅznamnГЅ neГєspД›ch juniorЕЇ-PV Praha   |2018-12-23 09:46:46
Wow, great article post.Much thanks again.
Awesome.

https://www.americavitaminas.com/categ oria/melatonina-comprar
pre treinos importados melhore  - MalГЅ bezvГЅznamnГЅ neГєspД›ch juniorЕЇ-PV Praha   |2018-12-23 20:50:19
I loved your post.Really thank you! Really
Great.

https://www.pretreinosimportados.com/
cool math games  - MalГЅ bezvГЅznamnГЅ neГєspД›ch juniorЕЇ-PV Praha   |2018-12-27 21:02:26
wow, awesome blog article.Much thanks again.

http://www.mathgamesclub.com/
Cbd Oils  - Malý bezvýznamný neúspÄ›ch juniorů-PV Praha   |2019-01-02 21:57:48
If you're able, shoot me an email and we will chat more because I have an idea I
think you will love. If you should ever come out to Montana Nebraska you may
stay at my guest house. I've read some good things here. If your articles are
always this helpful, I will be returning soon. After seeing your work I know I
will never be the same person.

https://pattern-wiki.win/wiki/5-Myths-A
bout-Best-Cbd-Oil-In-Us-You-Probably-Still-Believe
dyson v8 vs v10  - MalГЅ bezvГЅznamnГЅ neГєspД›ch juniorЕЇ-PV Praha   |2019-01-09 16:18:17
Really informative blog article.Much thanks again.

http://dysonv8.us/
governmentjobsvacancies.com  - MalГЅ bezvГЅznamnГЅ neГєspД›ch juniorЕЇ-PV Praha   |2019-01-10 08:57:21
http://governmentjobsvacancies.com/govt-jobs-2016http://governmentjobsvacancies.com
furniture removal DC  - MalГЅ bezvГЅznamnГЅ neГєspД›ch juniorЕЇ-PV Praha   |2019-02-11 09:08:46
Thank you ever so for you article.Really looking forward to read more.
Great.

http://www.furnitureexpertsjunkremoval.c om/
towing service near me  - MalГЅ bezvГЅznamnГЅ neГєspД›ch juniorЕЇ-PV Praha   |2019-02-12 19:22:14
I value the blog post.Really thank you! Want
more.

https://goo.gl/maps/auFgL3c1u8n
harry-potter-music-box  - MalГЅ bezvГЅznamnГЅ neГєspД›ch juniorЕЇ-PV Praha   |2019-02-13 08:58:25
I value the blog. Cool.

http://www.lumodecor.com/
Used cars in Hudsonville  - MalГЅ bezvГЅznamnГЅ neГєspД›ch juniorЕЇ-PV Praha   |2019-02-16 01:25:40
Awesome post.Really looking forward to read more.
Awesome.

http://www.avcarsales.com/
tarot telefónico  - MalГЅ bezvГЅznamnГЅ neГєspД›ch juniorЕЇ-PV Praha   |2019-02-19 08:53:34
Really enjoyed this blog post.Thanks Again. Much
obliged.

https://www.tarot-telefonico.net/
ikea furniture assembly  - MalГЅ bezvГЅznamnГЅ neГєspД›ch juniorЕЇ-PV Praha   |2019-02-20 09:01:15
I appreciate you sharing this blog post.Really thank
you!

http://www.furnitureassemblyexperts.com/
free shipping classy clubwear  - MalГЅ bezvГЅznamnГЅ neГєspД›ch juniorЕЇ-PV Praha   |2019-02-20 22:52:52
A round of applause for your blog.Really looking forward to read more. Really
Great.

https://www.princessaicha.com/
comprare fildena  - MalГЅ bezvГЅznamnГЅ neГєspД›ch juniorЕЇ-PV Praha   |2019-02-21 15:37:26
"Major thanks for the post.Thanks Again. Want
more."

http://priligy.prezzoinfarmacia.com
agen sbobet terbaik  - MalГЅ bezvГЅznamnГЅ neГєspД›ch juniorЕЇ-PV Praha   |2019-02-22 09:09:15
Awesome article post. Want more.

http://173.199.153.187/
Steel Equipments Manufacturer  - MalГЅ bezvГЅznamnГЅ neГєspД›ch juniorЕЇ-PV Praha   |2019-02-25 18:03:33
"I really like and appreciate your article.Thanks Again. Want
more."

http://amicableequipments.com/
sarkari naukri today vacancy  - Malý bezvýznamný neúspěch juniorů-PV Praha   |2019-03-01 23:51:47
E-Newspaper http://4shared.com/s/fwey5QBmsgm Excellent article! We will be
linking to this particularly great post on our site. Keep up the good
writing.

https://penzu.com/public/14c2ec1b
블랙잭사이트  - 블랙잭사이트   |2019-06-13 13:55:03
Even so, it is just that an individual named Fuya Yukio summarized it. Let's
sort out
http://xn--oi2b30g3ueowi6mjktg.zxc500.com -
슬롯머신주소
http://xn--o80bo9mu9kw3c8yh.zx c500.com -
룰렛주소
http://xn--o79a96g2xxk7b81i.zxc500.c om -
모바일카지노
http://xn--oi2b1r16bjxqrhx3pit c.zxc500.com -
모바일카지노
http://xn--oi2b30ghxt.zxc500.c om -
인터넷블랙잭
http://xn--sh1b16g1ueqcu0ap24c fkljnn.zxc500.com -
카지노사이트추천
http://xn--o79ak9tgmbjxq rhr8w.zxc500.com -
카지노사이트주소
http://xn--o80bxyy8rd9n6 qfca.zxc500.com -
강원랜드카지노후기
https://om234.com -
온라인바카라사이트
http://xn--o80b78a992 buje88c.zxc500.com -
카지노
http://xn--oi2b30gdlz6r7mq9tj.zxc500.co m -
인터넷블랙잭
http://xn--o79ak1s1tdqcu0ay83c eol.zxc500.com -
인터넷룰렛사이트
http://xn--o80b27i69npib p5en0j.zxc500.com -
온라인블랙잭사이트
Erin Heitschmidt  - Malý bezvýznamný neúspÄ›ch juniorů-PV Praha   |2019-07-14 04:50:40
link:"https://www.youtube.com/watch?v=v1FwrTy wTPA"

https://you
tu.be/v1FwrTywTPA
Přidat komentář
Jméno:
Email:
 
Název:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Sponzoři

Program mládeže podpořilo